> دیه گو آنتونیو ریس - REYES Diego
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

دیه گو آنتونیو ریس

لیست تیم ها و بازی های دیه گو آنتونیو ریس

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال