> هوگو آیالا - AYALA Hugo
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

هوگو آیالا

لیست تیم ها و بازی های هوگو آیالا

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

نتیجه بازی زمان مکان
آلمان آلمان ۰ - ۱ مکزیک مکزیک یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ لوژنیکی
جوایز پیش بینی فوتبال