آفتاب

موسی در گهواره یا رهوئواین گیاه، گل های زیبایی می دهد که داخل یک برگ قایقی شکل تشکیل می شوند به خاطر همین به آن موسی در گهواره می گویند.

نور: نور ملایم خورشید را دوست دارد ولی مستقیم را نه (آن را با فاصله از پنجره جنوبی بگذارید که نور زیاد برگ های آن را نسوزاند)
آبیاری: آبیاری زیاد آن را خراب می کند پس تا خاک آن خشک نشده است به آن آب ندهید.
زمستان مراقب باشید بیرون نماند و تابستان در گرما نماند.
تکثیر: از طریق پاجوش تکثیر می شود.
گل های زیبایی می دهد که داخل یک برگ قایقی شکل تشکیل می شوند به خاطر همین به آن موسی در گهواره می گویند.
وبگردی