آفتاب

بهاریهر سال در فصل بهار و پس از آب شدن تدریجی برف‌ها در مناطق کوهستانی، رویش گیاهان پرخاصیت کوهی آغاز می‌شود.

هر سال در فصل بهار و پس از آب شدن تدریجی برف‌ها در مناطق کوهستانی، رویش گیاهان پرخاصیت کوهی آغاز می‌شود. به واسطه رویش این گیاهان افراد زیادی راهی دشت‌ها و مناطق کوهستانی مهاباد می‌شوند.
وبگردی