آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
دین و اندیشه
قرآن‌شناسی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  قرآن‌شناسی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
مفهوم آیه ۲۴ سوره نساء؟
شما مجاز به ازدواج با زنان شوهر دار نیستید، مگر آن هایی را که (در جنگها) تصاحب میکنید.
۸ مرداد ۱۳۸۹ | (۱) پاسخ
یک نفر معجزه بودن قرآن را برای من ثابت کند.
با دلایلی غیر از آنچه در کتاب های بینش اسلامی دبیرستان و دانشگاه دیده ایم.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ | (۲) پاسخ
چرا خداوند مردان را شهوت پرست و پست آفریده و زنان را به جای آن تحت فشار قرار داده است؟پس عدل خداوند اینگونه است؟
۲۴ بهمن ۱۳۸۵ | (۵) پاسخ
چگونه میتوانم درک درستی از قران داشته باشم ؟منظورم ان چیزی است که ورای معنی ظاهری ایات نهفته است؟
۲۶ فروردین ۱۳۸۵ | (۴) پاسخ
نقطه های قرآن جند تا هستند؟
۱۴ فروردین ۱۳۸۵ | (۱) پاسخ
والا ترین آیات قرآنی کدامند؟

تعداد نقطه ها در قرآن کریم

قلب قرآن وعروس قرآن کدامند؟

طویل ترین آیات قرآن؟
۱۴ فروردین ۱۳۸۵ | (۱) پاسخ