> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
علم و آموزش
زمین
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  زمین
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
از کجا می‌دانیم که زمین یک کره است؟
تندی حرکت زمین چقدر است؟
فاصله ماه تا زمین چقدر است؟
چه زمانی مردم فکر می‌کردند که زمین مرکز عالم است؟
چه کسی از روی گرفت ها متوجه شد زمین کروی است و چگونه؟