> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
علم و آموزش
ستاره‌ها
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  ستاره‌ها
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱
صورت فلکی چیست؟
ساده‌ترین صور فلکی قابل تشخیص کدامند؟
صور فلکی حول قطبی کدام‌ها هستند؟
چه کسی صور فلکی را نامگذاری کرد؟
ستاره‌شناسان چگونه زمان را اندازه‌گیری می‌کنند؟
ستاره‌شناسی چگونه به دریانوردی کمک می‌کند؟
ستارهٔ دنباله‌دار چیست؟
چرا دم ستارگان دنباله‌دار همیشه در جهت مخالف خورشید است؟
ادموند هالی که بود؟
چه فرقی بین ستارگان دنباله‌دار و شهاب‌ها وجود دارد؟
تابش شهابی چیست؟
فرق شهاب و شهاب سنگ در چیست؟
چرا ستارگان چشمک می‌زنند؟
اخترشناسان روشنائی ستاره را چگونه اندازه‌گیری می‌کنند؟
درخشان‌ترین ستاره کدام است؟
اخترشناسان برای اندازه‌گیری فواصل ستارگان از چه روشی استفاده می‌کنند؟
یک پارسک چیست؟
چه کسی برای نخستین بار فاصلهٔ ستاره را اندازه‌گیری نمود؟
نزدیک‌ترین ستاره کدام است؟
مقصود از قدر مطلق ستاره چیست؟
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱