> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
فرهنگ و هنر
نگارگری
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  نگارگری
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
آیا امروزه کسانی هستند که نگارگری کار کنند؟
۲ اسفند ۱۳۸۵ | (۱) پاسخ
آیا در نگارگری های قدیم ایران پرسپکتیو وجود داشته یا خیر؟
۲۳ اسفند ۱۳۸۴ | (۱) پاسخ