> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
فرهنگ و هنر
مصنوعات چوبی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  مصنوعات چوبی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
راجع به تکنیک رسم گره چینی توضیح دهید
۲۳ دی ۱۳۸۶ | (۱) پاسخ
منابعی در مورد گره چینی های کاخ هشت بهشت و چهل ستون و مسجد حکیم نیاز داشتم.
متشکرم
۹ بهمن ۱۳۸۵ | (۰) پاسخ