> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
گوشت ماکیان و ماهی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  گوشت ماکیان و ماهی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۲۱
گوشت را تعریف کنید؟
فرهنگ چه تأثیری در تنظیم برنامه غذایی (گوشت) دارد؟
وضعیت مصرف کنندگان چه تأثیری در مصرف گوشت دارد؟
آیا جنس در مصرف گوشت تأثیری دارد؟
چرا محل عرضه تا محل مصرف، بایستی در کوتاهترین زمان طی شود؟
سطح خشک و چروکیده گوشت نشانه چیست؟
چه افرادی باید از گوشتهای قرمز پر چرب در برنامه غذایی خود کمتر مصرف کنند؟
چه افرادی باید از گوشتهای قرمز پر چرب در برنامه غذایی خود کمتر مصرف کنند؟
چه افرادی باید مقدار مصرف گوشتشان زیر نظر تیم بهداشتی باشد؟
چه عواملی در نوع گوشت مصرفی، اثر می‌گذارند؟
زمان خرید باید به چه صورتی باشد تا گوشت خوبی را خریداری کنیم؟
خروج گوشت از انجماد را توضیح دهید؟
شستن گوشت را توضیح دهید؟
تمیز کردن گوشت به چه صورتی انجام می‌شود؟
تأثیراتی که طبخ، بر روی گوشت می‌گذارد را نام ببرید؟
خصوصیات تأثیر پذیر گوشت از حرارت را نام ببرید؟
بافت را توضیح دهید؟
چه چیزی نشاندهنده کهنگی گوشت است؟
بافت پیوندی از چه پروتئینهایی تشکیل شده است؟
بافت چربی به چند صورت دیده می‌شود؟
صفحه آخر بعدى ۲۱