> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
غلات
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  غلات
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۲۱
غله را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟
هر دانه غلات از چند قسمت تشکیل شده است؟
ترکیب اصلی پوسته از چه چیزی تشکیل شده است؟
بیشترین وزن دانه را کدام قسمت تشکیل داده است؟
چرا جوانه را قبل از انبار و پس از جمع آوری از دانه جدا می‌کنند؟
اساس طبقه بندی غلات چیست؟
پول چه تأثیری در تنظیم برنامه غذایی دارد؟
فرهنگ چه تأثیری در تنظیم برنامه غذایی دارد؟
زمان چه تأثیری در تنظیم برنامه غذایی دارد؟
مهمترین ارزش تغذیه‌ای غلات چیست؟
بازیافت چیست؟
عومل مؤثر در زمان خرید غلات را نام ببرید؟
بازار چه تأثیری در زمان خرید غلات دارد؟
مقدار مورد نیاز چه تأثیری در زمان خرید غلات دارد؟
مراحل آماده سازی غلات را نام ببرید؟
وزن کردن غلات به چه صورت انجام می‌شود؟
پاک کردن غلات به چه صورت انجام می‌شود؟
شستن غلات به چه صورت انجام می‌گیرد؟
هدف از حرارت دادن در طبخ غلات چیست؟
مهمترین نکته در آماده سازی آرد برای طبخ چه چیزی است؟
صفحه آخر بعدى ۲۱