> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
بانک و بیمه
پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
پیشنهاد بیمه را چه‌کسی باید تکمیل و در این خصوص چه کسی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؟
برای بیمه‌گر مهم‌ترین مبنای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه چه‌چیزی است؟
مدیریت صدور برای قبول انواع ریسک‌ها به چه ابزاری نیاز دارد؟
متقاضی بیمه، پیشنهاد بیمه را تکمیل و به بیمه‌گر تسلیم می‌کند. آیا از این لحظه، وی می‌تواند ادعا کند که پوشش بیمه‌ای دارد و در صورت تحقق خطر، از بیمه‌گر بخواهد که ایفای تعهد کند؟
در صورتی که بیمه‌گر نخواهد پیشنهاد مشتری را قبول یا بیمه‌نامه را تجدید کند آیا موظف است که موضوع را به اطلاع متقاضی یا بیمه‌گذار برساند؟
آیا بیمه‌گر برای صدور بیمه‌نامه‌ها، نیازمند در اختیار داشتن گزارش کارشناسی بازدید اولیه است یا فقط در مورد ریسک‌های صنعتی و تولیدی است که به این گزارش نیاز دارد؟
برای اشیاء گران‌بها مانند جواهرات و کارهای هنری مثل تابلوی نقاشی و نظایر این‌ها چه نوع بیمه‌نامه‌ای صادر می‌شود؟
اطلاعات و اظهارات بیمه‌گذار که در پیشنهاد بیمه درج می‌شود و بیمه‌گر با توجه به آنها در مورد پذیرش یا رد پیشنهاد و تعیین نرخ بیمه تصمیم می‌گیرد، در چه زمینه‌هائی است؟
هدف اصلی مدیریت شرکت بیمه به‌ویژه مدیریت صدور در پذیرش ریسک، داشتن ضریب خسارت با ثبات است. در جهت نیل به این هدف، بیمه‌گر باید به چه مواردی توجه کافی مبذول دارد؟
بیمه‌گر برای ارزیابی ریسک به اطلاعاتی نیاز دارد که آن را از متن فرم پیشنهاد بیمه مشتری کسب می‌کند و در صورتی که فرم پیشنهاد کامل نباشد از اطلاعات گزارش کارشناسی بازدید اولیه استفاده می‌شود. این اطلاعات فهرست‌وار کدامند؟
در چه مواردی بیمه‌نامه بر اساس first loss (اولین خسارت یا اولین آتش‌‌سوزی) صادر می‌شود؟
در موفقیت مدیریت صدور شرکت بیمه، چه عواملی نقش دارند؟