> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
بانک و بیمه
ریسک
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  ریسک
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
مدیریت ریسک چیست؟ و مدیر ریسک وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد؟
گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند و کدام گروه‌ها از نظر بیمه‌گر برای بیمه شدن مطلوبند؟
واکنش در مقابل ریسک به کدامین ارزش‌ها وابسته است؟ چند نمونه از این ارزش‌ها را نام ببرید.
تکنیک‌های مدیریت ریسک چیست و چگونه می‌توان با ریسک برخورد کرد؟
یکی از ویژگی‌های خطرهای بیمه‌پذیر این است که تناوب داشته باشند. تناوب خطرها به چه مفهوم است؟
مشابه بودن خطرهای بیمه شده از نظر فنی به چه مفهومی است؟
مفهوم اصل پراکنده بودن خطرهای بیمه شده چیست؟
قانون اعداد بزرگ چه نقشی در حرفه بیمه‌گری دارد؟
سه خطری که در اغلب بیمه‌های اموال استثنا هستند کدامند؟