> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
بانک و بیمه
اصول بیمه
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  اصول بیمه
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱
طبق قانون بیمه، شرکت بیمه به چه نحو خسارت پرداخت می‌کند؟
طبق قانون بیمه، آیا بیمه‌گذار می‌‌تواند اموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
طبق قانون بیمه در ایران آیا تعدد بیمه، خلاف اصل غرات تلقی می‌شود؟
به موجب ماده ۳۰ قانون بیمه: ̎ بیمه‌گر در حدودی که خسارت‌های وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود̎. با وجود این، آیا بیمه‌گذار هم می‌‌تواند به عامل حادثه مراجعه و بابت خسارت وارده وجهی دریافت کند؟
به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟
از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟
طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟
موضوع‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟
چه‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟
با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟
شرکت‌ بیمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند؟
در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟
اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟
بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟
حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟
گاهی‌بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌خسارت‌ پرداختی‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟
واسطه‌ بیمه‌،چه‌ کسی‌ است‌ ؟
قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟
خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟
وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱