> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
مدیریت
گروه‌سازی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  گروه‌سازی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
سسسسسلام.من به عنوان یک مدیر هیچ اطلاعاتی راجع به غنی سازی شغلی وچرخش شغلی گروه شغلی رتبه شغلی پایه شغلی کمیته وترفیع پمفلت ندارم خواهشمندم اگر کتاب و... در این زمینه سراغ دارید معرفی نمایید.
۲۲ مهر ۱۳۸۶ | (۰) پاسخ