> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
مدیریت
انظباط و اخراج
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  انظباط و اخراج
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
انضباط پیشرو چیست؟
انضباط پیرو را چگونه باید، اعمال کرد؟
یک تحقیق داخلی را چگونه باید هدایت کرد؟
آیا ممکن است به‌خاطر اخراج نکردن چنین کارمندانی مورد پیگرد قرار گیرم؟
چگونه با کارمندان در مورد سوء رفتار یا زیر پا گذاشتن قوانین، باید صحبت کرد؟
اگر عملکرد شغلی نامطلوب ناشی از مشکلات جسمانی باشد، چه باید کرد؟
آیا برنامه کمک به کارمند می‌تواند مشکلات اجرائی و انضباطی را حل کند؟
چه جایگزین‌هائی برای اخراج، باید داشت؟
اخراج از روی دلیل چیست؟
بهترین شیوه برای برگزاری جلسه اخراج، چیست؟
اگر کارمندی پس از اخراج به خشم آمده یا شروع به تهدید کند، چه باید کرد؟
آیا لازم است صورت‌جلسه نشست اخراج را تهیه نمائیم؟
چرا گاهی اوقات می‌گوئیم اخراج برای کارمند مفید است؟
در مواردی‌که دلم رضایت به اخراج کارمند نمی‌دهد، چه کنم؟
اخراج کارمندی از یک گروه را، چگونه با بقیه اعضاء گروه درمیان بگذارم؟
اگر مجبور باشیم افرادی را به‌طور موقت از کار برکنار کنیم، حال آنکه هیچ‌یک از آنها در عملکرد خود اشکالی ندارند، چگونه افراد مورد نظر را انتخاب کنیم؟