> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اطلاعات کاربردی
لطفا در مورد اسیدها و بازها توضیح دهید
ارسال پاسخ به این سوال
۷ دی ۱۳۸۵ | ارسال پیغام به madarmadar   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
میتوانید به کتاب مورتیمر مراجعه کنید
ارسال پیغام به dhmhdn
چاپ  |  بازگشت