> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  سایر
مباهله چیست؟
ارسال پاسخ به این سوال
۱۹ مهر ۱۳۸۵ | ارسال پیغام به ronia101   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
مباهله یعنی دعوت کسی به بحث و نفرین برای آشکار شدن حقیقت
همان طور که پیامبر با کفار و نصرانی ها مباهله کرد
ارسال پیغام به hagsaeed
چاپ  |  بازگشت