> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  نجوم و ستاره‌شناسی
زمین خورشید
ماه ستاره‌ها
سیاره‌ها کلیات
کهکشان تجهیزات نجومی
در مورد جهان های موازی چه می دانید؟
ارسال پاسخ به این سوال
۱۴ شهریور ۱۳۸۵ | ارسال پیغام به girls47   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌