> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  نجوم و ستاره‌شناسی
زمین خورشید
ماه ستاره‌ها
سیاره‌ها کلیات
کهکشان تجهیزات نجومی
چه تلسکبی برای افراد تازه کار خوب است؟
ارسال پاسخ به این سوال
۲۹ مرداد ۱۳۸۵ | ارسال پیغام به azinba   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
تلسکوپ (انکساری و ان ائکاسی)
ارسال پیغام به javid_taban2000
چاپ  |  بازگشت