> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اطلاعات کاربردی
در مورد اجزای دوربین عکاسی توضیح دهید.
ارسال پاسخ به این سوال
۶ خرداد ۱۳۸۵ | ارسال پیغام به grifindor   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌