> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اعتقادات
همه ما مسلمانیم و به دین و آنچه دین می گوید اعتقاد داریم. چرا با این اعتقادات قوی، کسی نمی تواند روح، بهشت، جهنم و آنچه در دین ما از آنها حرف هست، ببیند؟؟!!
ارسال پاسخ به این سوال
۳ اسفند ۱۳۹۰ | ارسال پیغام به sers9060sers   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
سلام - این نکته خنده داری هست که بخوایم همه چیز رو ببینیم تا باورکنیم مگر همین عقل قابل دیدن هست با اینکه همه می دانیم وجود داره مگه احساس قابل دیدن هست با اینکه وجود داره مگه هوا قابل دیدن هست ؟ و ....
ارسال پیغام به mjmehran
با سلام نمی دانم که هستی و این جواب را بر چه اساسی دادی.
می خواهم این را برایت بیان کنم که مسلمانی به خم و راست شدن در نماز و خواندن قرآن خالی نیست. این ها همه وسیله هستند مخصوصا رعایت کردن به نکاتی که در نماز و قرآن بیان شده. حال وقتی شخص مسلمان واقعی باشد و این نکات را بی شک به نحو احسنت اجرا کرده باشد به بقین از کراماتی که خداوند در قرآن بیان فرموده شواهد و مشاهداتی خواهد داشت.

مثل دیدن روح و جن و شاید گوشه ای ناچیز از بهشت و جهنم و ... .
به نظر من مسلمان واقعی کسی است که از کرامت دیدن این معنویات برخوردار باشد. چون دین و مسلمانی یعنی معنویت و وسیله ی این معنویت همین لوازم مادی است.
ارسال پیغام به sers9060sers
چاپ  |  بازگشت