> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  سایر
غروب بهترین موقع واسه حرف زدنه بگو از تنهائی
ارسال پاسخ به این سوال
۲۶ خرداد ۱۳۸۷ | ارسال پیغام به hachen1   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
تنها ترین تنهایانم چون اوهست .
کمترین معناهایم چون او هست .
بهترین دانایانم چون خود هست .
ارسال پیغام به soulofgod
غروب عاشقان رنگش طلائیست
اگرچه آخرش مرگ و جدائیست.
ارسال پیغام به mozhganramezani
چاپ  |  بازگشت