> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اطلاعات کاربردی
سوال من این است که گرما چه تاثیراتی روی ماده دارد و این تاثیرات به چه عواملی بستگی دارد؟
ارسال پاسخ به این سوال
۱۱ فروردین ۱۳۸۷ | ارسال پیغام به mayram26maryam   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
گرماباعث سست شدن پیوندمولکول هاافزایش جنبش وفاصله مولکول هاوتغیرحالت ماده میشود.
ارسال پیغام به s35135
بنام خدا و باسلام
درصورت امکان در مورد نتیجه (فر آوزده های) حاصله از واکنش گلیسیرین با پتاسیم کربنات اندکی برایمان توضیح دهید؟
باتشکر قبلی از پاسخگویی شما
ارسال پیغام به saba1400
چاپ  |  بازگشت