> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  بانک و بیمه
تاریخچه بیمه اصول بیمه
ریسک پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه
قرارداد بیمه حق بیمه
بازار یابی بیمه قانون بیمه
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آئین‌نامه‌های بیمه
بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های اشیاء
بیمهٔ مسئولیت مدنی بیمه حوادث اشخاص
بهره پول و سرمایه
بانکداری
به نظرشما بهترین پیشنهاد کارمند بانک ملی برای شعبه ای که درآن کارمکند (شهبه درجه ممتاز) چه پیشنهادهایی می تونه باشه منتظر جواب کارشناسانه شماهستم
ارسال پاسخ به این سوال
۲۰ بهمن ۱۳۸۶ | ارسال پیغام به sina_sb2008   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌