> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  نجوم و ستاره‌شناسی
زمین خورشید
ماه ستاره‌ها
سیاره‌ها کلیات
کهکشان تجهیزات نجومی
چرا با وجود این کره ماه هم به دور خود و هم به دور زمین می چرخد ولی همواره فقط یک طرف آن دیده می شود و طرف دیگر آن را تاکنون کسی ندیده است.
ارسال پاسخ به این سوال
۱۷ آذر ۱۳۸۶ | ارسال پیغام به naali   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌