> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  بانک و بیمه
تاریخچه بیمه اصول بیمه
ریسک پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه
قرارداد بیمه حق بیمه
بازار یابی بیمه قانون بیمه
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آئین‌نامه‌های بیمه
بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های اشیاء
بیمهٔ مسئولیت مدنی بیمه حوادث اشخاص
بهره پول و سرمایه
بانکداری
با سلام می خواهم بدانم چکی که برگشت خورده اگر نسبت به رفع سوء اثر آن هیچ اقدامی نشود چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا پس از مدتی به صورت خودکار سوء اثر آن از بین می رود؟
ارسال پاسخ به این سوال
۱۵ شهریور ۱۳۸۶ | ارسال پیغام به farzin624   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌
 فهرست پاسخ‌ها
خخیر مشخسات صادر کننده چک به بانک مرکزی ارسال واز صدور دسته چک مجدد در سرتاسر بانکهای کشور برای او جلو گیری میشود
ارسال پیغام به redcap
چاپ  |  بازگشت