> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اطلاعات کاربردی
مطالبی در مورد آموزش و کاربردهای نقشه جهانی گوگل میخواهم
ارسال پاسخ به این سوال
۳ دی ۱۳۸۴ | ارسال پیغام به xc102me   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌