> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  اطلاعات کاربردی
کربن رادیو اکتیو چگونه بدست می اید؟
ارسال پاسخ به این سوال
۲۱ بهمن ۱۳۸۳ | ارسال پیغام به moryamo2004   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌