> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  پرسش‌و پاسخ
من باید چه چیزهایی به افتابم اضافه کنم و چه طوری
ارسال پاسخ به این سوال
۱۲ فروردین ۱۳۸۶ | ارسال پیغام به rezabahal1368   
تکميل بخشهاى ستاره‌دار ، الزامى است.
تغيير وضعيت تايپ از فارسى به انگليسى با کليد F9 امکان پذير است.‌‌‌‌