> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  همکلاسی
تفاوت بین حذف از مکان‌آموزشی و حذف پروفایل چیست؟
 فهرست پاسخ‌ها
با انتخاب حذف از مکان‌آموزشی ، فقط اطلاعات مربوط به مکان‌آموزشی که خود را در آن ثبت کرده بودید از سیستم حذف می‌شود و اطلاعات مربوط به پروفایل اصلی شما در بخش همکلاسی باقی می‌ماند. اما با انتخاب حذف پروفایل ، پروفایل شما به همراه اطلاعات مکانهای‌آموزشی که خود را در آن ثبت کرده بودید از بخش همکلاسی حذف می‌شود.
چاپ  |  بازگشت