> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
اگر مجبور باشیم افرادی را به‌طور موقت از کار برکنار کنیم، حال آنکه هیچ‌یک از آنها در عملکرد خود اشکالی ندارند، چگونه افراد مورد نظر را انتخاب کنیم؟
 فهرست پاسخ‌ها
در حقیقت، اخراج به‌دلیل کاستن از هزینه‌ها نباید هیچ ارتباطی به عملکرد شغلی داشته باشد، گرچه مدیران از آن بهانه‌ای می‌سازند تا مجریان ضعیف را کنار بگذارند، به‌ویژه در موردی‌ که مدارک کافی برای اخراج کارگر به‌علت عملکرد در دست نداشته باشند.
اگر مجبور به اخراج افراد هستید و هیچ گزینه دیگری ندارید، در این‌صورت به حقایق شخصی و ارقام کسانی که می‌خواهید آنها را حفظ کنید، متمسک شوید. در واقع ترکیب بازسازی اداره شما پس از این جریان، از نظر نژادی و جنسیت و سن و قومیت باید به‌همان شکلی باشد که قبلاً بوده است. اگر چنین نباشد، در معرض اتهام تبعیض قرار خواهید گرفت. اگر صرفه‌جوئی‌های شما در نظر هیئت منصفه تبعیض‌آمیز به‌نظر خواهد آمد، صرفه‌جوئی را از را‌ه‌های دیگری دنبال کنید.
به‌عنوان مثال، کاهش حقوق برخی از پرسنلی که بالاترین دریافت را دارند، بیشتر به امر صرفه‌جوئی کمک خواهد کرد تا تعدیل کارمندان جوانتر و جدیدتر، اما چنانچه کسانی که از حقوقشان می‌کاهید، بیش از چهل سال سن داشته باشند، متهم به اعمال تبعیض خواهید شد. با توجه به دوره‌های رونق و رشد، برآوردها نشان از افزایش عمده در تعداد این افراد دارد. اگر تحصیلات را به‌عنوان یک عامل در نظر بگیرید، تعدیل نیروهائی که دارای مدرک تحصیلی پائین‌تر هستند، میزان قابلیت‌ها را در بخش شما به‌نحو بی‌تناسبی کاهش می‌دهد. تعدیلی که بیش از حد بر نیروهای کاری زن تحمیل می‌شود نیز، از نظر هیئت منصفه شائبه تبعیض دارد.
چاپ  |  بازگشت