> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
اخراج کارمندی از یک گروه را، چگونه با بقیه اعضاء گروه درمیان بگذارم؟
 فهرست پاسخ‌ها
آنها که می‌مانند، اطاقک خالی را خواهند دید. فکر نکنید با بر زبان نیاوردن کلامی، می‌توانید از کنار موضوع بگذرید. کوتاهی در توضیح مطلب برای آنها، به‌جای آنکه آنان را تشویق به فراموشی آن نمائید، مایه پخش شایعه و ترس از اینکه اخراج دیگری هم در کار خواهد بود و چه بسا آنان قربانی آن باشند، خواهد شد. همین اثر را خواهد داشت اگر به آنها بگوئید: ̎نمی‌توانم در این مورد چیزی بگویم̎. یا حتی بدتر: ̎وکلایمان گفته‌اند درباره موضوع حرفی نزنیم̎. وکیل شرکت حتی اگر در جریان بوده، و به شما در مورد اظهارنظرهای بی‌مورد هشدار داده باشد، از او بخواهید در ارائه اظهارنظری که تاحدودی بیانگر این نکته باشد که کارگر اخراج شده دیگر در این شرکت جائی ندارد، به شما کمک کند.
روراست باشید، اما در توضیحات خود خست به‌خرج دهید. به‌عنوان مثال می‌توایند به گفته همین حرف اکتفاء کنید که، ̎میشل امروز صبح، پس از آنکه یک ماه مشاوره به بهبود عملکرد او کمکی نکرد، اخراج شد̎. یا، ̎شاورن با وجود هشدارهای مکرر و تلاش برای زمان‌بندی ساعات کار برای رسیدگی به اور خانوادگی‌اش، او به‌دلیل تأخیرهای مکرر، اخراج شد̎.
سالم‌ترین سیاست شاید سیاست صداقت باشد، اما حتی اگر همه گفته‌های شما درست باشد، اظهارنظرهای مخرب در مورد کارمند سابق، شاید فرصت او را برای کسب شغل جدید با مشکل مواجه کند. این کار شما را در نظر بقیه کارمندان، سخت و بی‌احساس جلوه خواهد داد. و اگر کلمات شما به‌قدر کافی گزنده باشد، سبب اقامه دعوائی علیه شهرت شرکتتان، از طرف کارمند اخراج‌شده، خواهد گردید.
از آنجا که در روند معمول اخراج، برای یک کارفرما فرصت‌های بسیاری هست تا آوازه کارمند خود را آلوده کند، اقدام به پیگیری قضائی و طرح ادعائی علیه موفقیت شرکت‌ها به‌طور فزایندە‌ای به رویه رایج کارمندان پیشین تبدیل شده است. طرح یک اتهام حیثیتی چالشی در برابر اخراج کارمند نیست. بلکه، راهی است برای انتقام گرفتن از مدیری بی‌ملاحظه، سختگیر، یا آدمی تحقیرگر در جریان اخراج، یا هدف اشاراتی است به کارفرمایان آینده‌نگر.
افتراء اتهامی است که اثبات آن دشوار می‌نماید. کارمند سابق باید اثبات کند که شما صدمه غیرقابل جبرانی به شهرت او وارد آورده و شانس او را برای استخدام در شرکتی دیگر پائین آورده‌اید. این امر ممکن است موشکافی‌های زیادی از واقعیت‌ها به‌دنبال داشته باشد. اما حقیقت آن است که، معمولاً پرونده به این بستگی دارد که آیا پخش اطلاعات مخرب در مورد کارمند عمدی و با سوءنیت بوده است یا نه، به‌عبارت دیگر، آیا قصد خراب کردن کارمند سابق خود را داشته‌اید یا خیر.
کارمند سابق در تعقیب به‌خاطر افتراء، باید اثبات نماید که شما، اظهارنظری نادرست یا زیان‌بار در مورد او داشته‌اید، اظهارنظر مزبور را برای حداقل یکی دیگر از کارمندان بازگو کرده یا نوشته‌اید، در انتقال موضوع به دیگران بی‌توجهی نشان داده یا عمد داشته‌اید، و به این ترتیب به‌گونه‌ای به کارمند موردنظر زیان وارد آورده‌اید که، فرصت شغلی دیگری را در جای دیگری از دست داده است. برخی اظهارات خرده‌گیرانه، معمولاً افتراء تلقی نمی‌شوند. پس چه چیزی افتراء تلقی نمی‌شوند. پس چه چیزی افتراء تلقی می‌شود؟ زمانی خود را در معرض اتهام افترا قرار می‌دهید که به اشتباه ادعا کنید کارمند جرمی مرتکب شده است، در کار خود نارسائی و بی‌توجهی داشته است، در هنگام کار مواد مخدر یا الکل مصرف کرده، یا به‌گونه‌ای عمل کرده است که نشان می‌دهد برای شغلش قابلیت‌ها و شایستگی لازم را ندارد.
چاپ  |  بازگشت