> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
در مواردی‌که دلم رضایت به اخراج کارمند نمی‌دهد، چه کنم؟
 فهرست پاسخ‌ها
برخی از مدیران حتی از به‌کار بردن واژه اخراج احساس ناراحتی می‌کنند. اما بدانید که اگر، شما اهدافی تعیین کرده باشید و کارمند برای دست‌یابی به آن اهداف تلاش ناچیزی صورت داده یا، برای رسیدن به آنها نصفه و نیمه کار می‌کند، در آن‌صورت نباید از به‌کار بردن عبارت سه‌کلمه‌ای ̎تو اخراج هستی̎، احساس گناه کنید.
اگر نگران آن هستید که ادعای شما در دادگاه تا چه حد پابرجا خواهد بود، بهتر است با مسئولین دایره نیروی انسانی دیدار کنید و مدارک خود را با آنها در میان بگذارید. از آنها بپرسید که آیا در صورتی‌که کارمند ناراضی مسئله را به دادگاه بکشاند، امید موفقیت شما چه اندازه است.
سؤالاتی نیز هست که شاید بخواهید از خود بپرسید. پاسخ مثبت به‌هریک از این سؤالات آنها را از نظر اعتبار حقوقی، مورد تردید قرار می‌دهد:
آیا یک توافق‌نامه کاری مکتوب وجود دارد؟ اگر چنین است مطمئن شوید که کارمند اخراج شده، در آنجا در مورد هر بند مربوط به اخراج توافق داشته است.
آیا در مورد شغل و طول مدت آن هیچ‌گونه توافقی صورت گرفته است که بتوان آن را به‌عنوان یک توافق‌نامه مورد پیگیری قرار داد؛ یا آیا از واژگانی مربوط به مشاغل استفاده شده که به‌طور منطقی بتوان آن را در قابل چنین توافقی تفسیر کرد؟
آیا می‌توان این اخراج را به‌نوعی، تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، سن، جنس، اعتقادات مذهبی، ملیت، ناتوانی جسمی، یا بارداری، تعبیر نمود؟ هرکجا که احتمال طرح دعوای اعمال تبعیض از طرف کارگر وجود داشته باشد، باید اطمینان داشته باشید که دلیل حرفه‌ای منطقی در تصمیم اخراج، مدنظر قرار گرفته است.
آیا می‌توان این اخراج را نوعی عمل انتقام‌جویانه، به‌خاطر گزارش کارمند از اعمال خلاف قانون مدی، همچون رابطه جنسی در محل کار، محسوب کرد؟ در چنین شرایطی نیاز به مستندات بیرونی کافی دارید.
آیا از کارمند خواسته‌اید، یا او را تشویق کرده‌اید که در شغل خود، قانون یا خطمشی عمومی را زیر پا گذارد؟ مانع‌تراشی در کارها اخیراً بسیار مشهود شده است، و ممکن است توسط کارمند اخراج شده به‌عنوان استدلالی در دادگاه، در شرایط خاص، علیه شما به‌کار گرفته شود.
چاپ  |  بازگشت