> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
اگر کارمندی پس از اخراج به خشم آمده یا شروع به تهدید کند، چه باید کرد؟
 فهرست پاسخ‌ها
این واکنش‌ها طیف گسترده‌ای دارند، از اشک ریختن گرفته تا داد و فریاد و تهدید به اقدام خشونت‌آمیز. اگر دلایلی دارید که براساس آن گمان می‌کنید کارمندی به خشم آمده یا حتی به خشونت متوسل خواهد شد، می‌توانید برای حضور یک متخصص سلامت روانی برنامه‌ریزی کنید، مثلاً یکی از اعضاء برنامه کمک به کارمندان، یا فردی از واحد حفاظت، با توجه به واکنشی که توقع آن را دارید. این فرد باید در دسترس باشد، اما نه در اطاق، آن‌هم هنگامی که خبر اخراج را به کارمند ابلاغ می‌کندی. در غالب موارد، حضور این افراد در جلسه گفتگوی اخراج، اثر تخریبی دارد وجود آنها چه بسا باعث خشم بیشتر یا از کوره دررفتن یک کارمند غیرقابل کنترل شود.
فراوان شنیده‌ام که شرکت‌ها کارمند اخراج ‌شده را، (دلیل اخراجش هرچه باشد، از باز خرید گرفته تا عملکرد ضعیف یا زیرپا گذاشتن قوانین) بلافاصله به بیرون هدایت می‌کنند. وقتی ضرورتی برای این کار نیست، به آن اقدام نکنید. نه تنها این کار همیشه ضرورت ندارد، بلکه چه بسا باعث آشفتگی کارمند اخراج شده گشته، و همکارانش که تحت تأثیر برخورد انجام گرفته با همکار پیشین خود قرار گرفته‌اند، ناسازگاری آغاز کنند. گذشته از این، چنین رفتاری ممکن است کارمند اخراج شده را آن‌قدر به‌ خشم آورد که، با یا بدون دلیل، به‌خاطر برخورد نهائی شرکت شما با او، علیه شرکت اقامه دعوا نماید. شاید برنده نشود، اما هدر رفتن وقت فراوان، هزینه‌ای است که بر شرکت تحمیل می‌شود.
چاپ  |  بازگشت