> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
اخراج از روی دلیل چیست؟
 فهرست پاسخ‌ها
تغییر مداوم، به خستگی مفرط کارمندان می‌انجامد. از نشانه‌های این خستگی آن است که تغییر اهمیت خود را از دست می‌دهد، و کارمندان به‌واسطه انتقال از یک برنامه به برنامه دیگر به‌تدریج از پا می‌افتند. به‌نظر آنها چنین می‌آید که گوئی آنچه برای مدیریت اهمیت بیشتری دارد، انجام سریع یک تغییر است و نه پیگیری یک ارزیابی واقع‌بینانه از فرصت‌های موفقیت‌آمیز.
شما نمی‌توانید فشار روانی ناشی از تغییر مداوم را برطرف کنید، اما با در میان گذاشتن دیدگاه درازمدت، و نیز اهداف کوتاه‌مدت خود با کارمندان، می‌توانید خرده‌گیری‌های آنان نسبت به فعالیت‌های تغییر را، کاهش دهید. در این‌صورت، آنها قادر خواهند بود چگونگی کمک تغییرات پیشنهادی به تحقق این دورنما را دریابند، و حتی خود به منبعی برای ایده‌های جدید بدل شوند.
در تماس بودن کارمندان با محیط کار نیز می‌تواند مفید باشد. اگر کارمندان از نزدیک در جریان نیازهای مشتریان باشند و فعالیت رقبا را زیر نظر بگیرند، چنانچه شرایط، شما را به تغییر جهت یا جایگزینی اولویت‌ها وا دارد، غافلگیر نخواهند شد. برای اطمینان از اینکه دلایل نفهته در ورای تغییر را درک کرده‌اند، برای همه افراد درگیر، تغییر را به‌روشنی تبیین نمائید. منطق موجود در متن آن را توضیح دهید. نقش آنان را به‌طور شفاف بیان کنید. کاربردهای کوتاه‌مدت و درازمدت آن را توصیف نمائید. به تردیدها اجازه رشد ندهید. چنین تردید‌هائی فقط مقاومت ایجاد کرده، خستگی پدید می‌‌آورد، و در سازمان‌های درهم تنیده امروزی بیش از پیش احساس اضطراب و نگرانی را سبب می‌شود. اگر احساسات استرس‌زا، راه خروجی می‌خواهند در طول عملیات، نشست‌هائی برگزار کرده و بگذارید کارمندان خستگی خود را اعلام کنند.
اخراج از روی دلیل، اخراج فوری ناشی از زیرپا گذاشتن قوانین رفتاری پذیرفته شده محل کار، همچون حمل اسلحه غیرمجاز در محل کار یا سرقت امول شرکت یا به‌خطر انداختن سلامت و امنیت همکاران، است.
اشتغال در اختیار، در مقام فرض به شما آزادی عمل در اخراج کارگران را هر زمان که بخواهید، می‌دهد. اما در صورتی‌که دلیلی منطقی برای اخراج نداشته باشید، ممکن است با دعوای حقوقی به‌خاطر اخراج غیرعادلانه، مواجه شوید. اینگونه موارد قانونی معمولاً این اتهام را که اخراج به‌دلیل تبعیض نژادی، سن، یا دیگر جهت‌گیری‌ها بوده است، مطرح می‌کند. البته این اتهام باید اثبات شود.
چاپ  |  بازگشت