> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
انضباط پیشرو چیست؟
 فهرست پاسخ‌ها
اگر مقاومت صریحی مشاهده نشد، حداقل آماده سؤالات باشید.
مطمئن‌ترین راه برای غلبه بر مخالفت‌های پیش‌بینی شده، آن است که آنها را با آنچه اعلام می‌کنید، بی‌آمیزید. سخنرانی کنید و هر مخالفت قابل پیش‌بینی را چنانکه گوئی از جانب خود شما است، بیان کرده و بعد، یک به یک آنها را رد کنید. در شگفت خواهید شد وقتی دریابید، چه اندازه مخالفین بالقوه یک تغییر، معتقد به ضرورت تغییر می‌شوند، و به حمایت از طرح می‌شتابند.
اگر مخالفتی اعلام شد، به دقت به آن گوش دهید. سعی کنید نه تنها خود مخالفت را، بلکه انگیزه نهفته در ورای آن را دریابید. اگر مسئله برای شما روشن نیست، سؤال کنید.
حتی قبل از آنکه نسبت به مخالفت ابراز شده، واکنش نشان دهید، فرد مخالف را به شناخت دلیل تغییر پیشنهادی، یا مشکلی که با طرح تغییر دارد، دعوت کنید. مثلاً بگوئید: ̎حق با شما است، در اخذ این تصمیم، در نظر گرفتن هزینه‌ها یک عامل مهم است̎، یا ̎برای پیاده کردن سیستم جدید، چارچوب زمانی کوتاهی در اختیار داریم̎. سپس، مخالفت را به‌خود کارمند احاله دهید، و او را تشویق کنید که یا نتیجه‌گیری خود را توسعه دهد، یا نظر خود را در جهت پیشرفت تلاش‌های مربوط به تغییر، بیان کند.
اگر یک سیاست تغییر افزایش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد، می‌توانید از فرد مخالف بپرسید: ̎به‌عقیده شما با این تغییر چقدر می‌توانیم، صرفه‌جوئی کنیم؟̎ یا ̎آیا شما برای صرفه‌جوئی در وقت، نظریه‌ای دارید؟̎
حالت دفاعی به‌خود نگیرید، یا به سؤال‌کننده حمل نبرید. بلکه بر جمله یا موضوعی که مطرح شده است، متمرکز شوید. با اعتقاد، نسبت به اظهارنظرهای مطرح‌شده، واکنش نشان دهید. ̎اگر مرحله الف را طی یک هفته نخست به انجام رسانیم، وقت بیشتری برای تمرکز بر مرحله ̎ب̎ ، و تکمیل مرحله ̎ج̎، و کل پروژه در چارچوب زمانی تعیین‌شده، خواهیم داشت̎. پاسخ‌های خود را به پرسش‌ها، و پرسش‌های بعدی آماده کنید، و نشان دهید که یک مخالفت نمی‌تواند یک تغییر را نفی کند. با چیره شدن در این نزاع‌های کوچک، وقتی خبرهائی را درباره تغییر عرضه کنید، بر اکثر مخالفت‌های آشکاری که با طرح تغییر صورت می‌گیرد، غلبه خواهید کرد.
قبل از خاتمه نشست، اطمینان حاصل کنید که مخالفت‌های مطرح شده را از پیش رو برداشته‌اید. ̎من فکر می‌کنم، به همه سؤالات پاسخ داده باشم. آیا نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد؟̎.
انضباط پیشرو یک سیستم طراحی شده است، برای تشویق کارمندان به فعالیت برطبق اصول معین رفتار و منش مطلوب. اگر این اصول زیر پا گذاشته شود، اقدامات خاصی (از اخطار شفاهی گرفته تا تعلیق، توبیخ، و در نهایت، اخراج) اعمال خواهد گردید. نوع اقدام اعمال شده به امور زیر بستگی دارد:
ـ نوع تخلف.
ـ تأثیری که تخلف مزبور بر کار از جمله همکاران، دارد.
ـ واکنش کارمند به اخطار نسبت به رفتار، در کنار این احتمال که رفتار تکرار خواهد شد.
ـ اقدام انضباطی اعمال شده در برابر دیگر کارمندان، به‌خاطر تخلفات مشابه.

به‌عنوان مثال، توبیخ شفاهی یا کتبی در اولین ارتکاب هریک از تخلفات زیر در انتظار کارمند خواهد بود:
ـ پر کردن برگه حضور و غیاب کارمند دیگر با علم و اطلاع
ـ عادت به تأخیر بدون دلیل موجه یا عادت به ترک زود هنگام محل کار
ـ غیبت‌های متوالی
ـ رفتار تخریبی نسبت به اموال شرکت
ـ رفتار غیراخلاقی یا تجاوز به اموال شرکت
ـ تهمت و افتراء و شایعه‌پراکنی
تکرار هریک از تخلف‌های فوق، ممکن است به تعلیق یا اخراج منجر گردد. رفتارهائی که بلافاصله به اخراج منتهی می‌شوند عبارتند از:
ـ در اختیار داشتن یا مصرف مواد مخدر بدون تجویز پزشک
ـ مستی در محل کار
ـ تحریک به حمله و تخریب اموال شرکت
ـ سرقت
ـ خشونت عمدی، از جمله خشونت جنسی
ـ تخریب و اتلاف اموال
ـ اطاعت نکردن از مافوق
ـ اظهارات خلاف واقع در مسائل مهم برای کسب شغل
ـ زیرپا گذاشتن موارد محرمانه و افشای اسرار تجاری در بیرون از شرکت
ـ غیبت‌های طولانی بدون عذرموجه
ـ قماربازی در داخل ساختمان‌های شرکت
چاپ  |  بازگشت