> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  همکلاسی
آیا اصلاح مشخصات خود در مکان‌آموزشی امکان‌پذیر است؟
 فهرست پاسخ‌ها
بلی.در صفحه پروفایل خود می‌توانید مشخصات مکان آموزشی که خود را به آن اضافه کرده اید اصلاح کنید.
با انتخاب گزینه اصلاح، فرم اصلاح مکان آموزشی در اختیار شما قرار می‌گیرد.
با تکمیل فرم و انتخاب گزینه" اصلاح" فرم شما ارسال می‌گردد و سیستم به شما پیغام می‌دهد ?عملیات درخواستی انجام شده اما نیاز به تائید دارد? بعد از تائید سیستم مشخصات مکان آموزشی اصلاح می گردد.
چاپ  |  بازگشت