> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
چاپ سنتی روی پارچه به چند گروه تقسیم می‌شود؟
 فهرست پاسخ‌ها
1. چاپ روی پارچه های پنبه ای و کتانی که به «قلمکار سازی» یا چیت سازی معروف است و تاریخی طولانی دارد.
2. چاپ روی پارچه های ابریشمی که به چاپ کلاته ای مشهور است.
چاپ  |  بازگشت