> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
چاپ سنتی را تعریف کنید؟
 فهرست پاسخ‌ها
کلیه فرآورده هایی که با قلم مو، قالب و شابلون، رنگ آمیزی و پذیرای نقش می شوند، در گروه «چاپ سنتی» قرار می گیرد؛ مانند چاپ قلمکار و چاپ کلاقه ای.
چاپ  |  بازگشت