> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
عیب رنگهای کرومی را بگویید؟
 فهرست پاسخ‌ها
عیب رنگهای کرومی ثبات بیش از حد وسایل بهداشتی آن است. رنگهای طبیعی با گذشت زمان و در نتیجه تأثیر نور یا شستشو، خامی خود را از دست می دهد و مایه ای نرم، مخملی و زیباتر به خود می‌گیرد و این نکته ای است که در رنگهای شیمیایی کرومی دیده نمی‌شود.
چاپ  |  بازگشت