> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  تاریخچه بیمه
لویدز چگونه سازمانی است؟
 فهرست پاسخ‌ها
لویدز، بازار بیمه‌ای است که سهامداری ندارد. این سازمان هیچ‌گونه مسئولیت در مقابل تعهداتی که بیش از ۲۳۰۰۰ بیمه‌گر می‌پذیرند ندارد. از نظر قانونی هر یک از بیمه‌گران به تنهائی به اداره امور خود می‌پردازند. البته بیمه‌گران لویدز عملاً در سندیکاهای مختلف متشکل شده‌اند و هر سندیکا یک شماره دارد. در هر سندیکا عضوی که از نظر حرفه‌ای واجد شرایط است کار بیمه‌گری را از طرف بقیه اعضا انجام می‌دهد و حق‌الزحمه دریافت می‌کند. مؤسسه لویدز از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگر تقسیم می‌شود: اطلاعات، نمایندگان و بیمه‌گران.
مهم‌ترین ارکان لویدز، بیمه‌گران لویدزند که از طریق کارگزاران لویدز با واگذارنده‌ها و بیمه‌گذاران در ارتباط هستند. ارتباط مستقیم برای واگذارنده‌ها با بیمه‌گران لویدز امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که قبلاً گفته شد بیمه‌گران به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند و در ظهر بیمه‌نامه‌های صادر شده هر گروه (سندیکا) نام اعضاء گروه و میزان تعهداتشان نوشته شده است. بیمه‌گذار می‌تواند تا میزان تعهد هر عضو برای جبران خسارت به‌طور مستقیم به وی مراجعه کند. حق بیمه‌های دریافتی را گروه‌های مختلف به حساب مالی مخصوصی واریز می‌کنند و خسارت‌ها نیز از همان حساب پرداخت می‌شود. هر گروه مستقلاً عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه‌گران، تنظیم ترازنامه آخر سال، میزان ذخایر فنی، میزان سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته‌ای که از اعضا انتخاب می‌شود هم‌چنین حسابداران متخصص لویدز انجام می‌گیرد. هر یک از اعضای بیمه‌گر لویدز از سود حاصل، برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته پرداخت می‌کند تا چنانچه یکی از اعضاء ورشکست شود یا حوادث فاجعه‌آمیز رخ دهد بتواند با استفاده از این ذخیره، تعهدات خود را ایفا کند. البته در صورتی که بیمه‌گری از لویدز ورشکست شود، بر اساس حکم محاکم قضائی انگلستان از این ذخایر برداشت و بدهی بیمه‌گر ورشکسته پرداخت می‌شود.
چاپ  |  بازگشت