> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  تاریخچه بیمه
بعد از تأسیس اولین شرکت بیمه ایرانی و تصویب قانون بیمه، فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی چگونه در ایران ادامه یافت؟
 فهرست پاسخ‌ها
در سال ۱۳۳۱، دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که به موجب آن کلیه شرکت‌های بیمه خارجی موظف شدند که برای ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع کنند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم به تعطیل شدن کلیه نمایندگی‌ها و شعب شرکت‌های بیمه خارجی منجر شد و تنها دو شرکت بیمه خارجی یکی به نام ̎یورکشایر̎ انگلیسی و دیگری، ̎اینگستراخ̎ روسی در بازار بیمه ایران به فعالیت خود ادامه دادند.
چاپ  |  بازگشت