> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  تاریخچه بیمه
نخستین شرکت بیمه ایرانی در چه سالی و چگونه تأسیس شد؟
 فهرست پاسخ‌ها
گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی، دولت ایران را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس کرد. فعالیت رسمی این شرکت از آبان ماه همان سال آغاز و اولین بیمه نامه آتش‌سوزی برای منزل داور ـ وزیر دارائی وقت ـ صادر شد.
تأسیس اولین شرکت بیمه ایرانی تحول بزرگی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود زیرا پس از این تاریخ بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائی مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت‌ مؤسسات بیمه خارجی بپردازد. دو سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۱۶، ̎قانون بیمه̎ مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از ‌آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل ونظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن‌ها به واگذاری ۲۵ درصد از بیمه‌نامه‌های صادر شده به صورت اتکائی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایرانی وضع شد. الزام به بیمه‌ کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند از جمله این مقررات است. در راه‌‌اندازی این شرکت و تجهیز آن از نظر فنی به‌علت نداشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر مشکلات زیادی بروز کرد، ولی دولت آن را تحت حمایت خود قرار داد و به تدریج نقش این شرکت در بازار بیمه کشور بارزتر شد و رفته رفته سهم آن در بازار افزایش یافت. این عمل به توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه خارجی منجر شد به‌طوری که در سال ۱۳۱۸ شرکت سهامی بیمه ایران بیش از ۷۵ درصد از بازار را به خود اختصاص داد: سهم ۵ شرکت بیمه خارجی در آن زمان، تنها ۲۵ درصد بود.
چاپ  |  بازگشت