> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  تاریخچه بیمه
فعالیت بیمه در ایران به شکل حرفه‌ای و امروزی آن در چه سالی و چگونه آغاز شد؟
 فهرست پاسخ‌ها
در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به‌عمل آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل به مدت ۷۵ سال به یک تبعه روس واگذاز شد. این شخص ظرف مهلت مقرر (سه سال) که برای آغاز فعالیت داشت نتوانست شرکت بیمه مورد نظر را تأسیس کند لذا از او سلب امتیاز شد. پس از آن، از سال ۱۲۸۹ هجری شمسی دو شرکت روسی به تأسیس نمایندگی بیمه در ایران پرداختند.
آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می‌توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست، زیرا که در این سال قانون و نظام‌نامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید. متعاقب آن، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی نظیر اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فینکس، اتحاد الوطنی و ... به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
چاپ  |  بازگشت