به‌نظر روانشناسان اجتماعي، خود بر صفات ذاتى فرد استوار نيست، بلکه به تدريج و با سوگيرى کنش‌هاى متقابل با محيط ساخته مى‌شود. منظور اين است که محيط به فرد شکل مى‌دهد. بدين معنا که اگر زادگاه و محل زندگى شما جاى ديگرى بود، شخصى کاملاً متفاوت از حالا بار آمده بوديد. بنابراين، ضرب‌المثل ”انسان، خوشبخت يا بدبخت به دنيا مى‌آيد“ مفهوم ناقصى از خود ارائه مى‌دهد. بهتر است گفته شود:


”انسان، خوشبخت يا بدبخت بار مى‌آيد“.


وقتى اين عقيده را مى‌‌پذيريم. در واقع تمايل داريم منابع خود و عوامل تشکيل‌دهندهٔ آن را کشف کنيم.