فال قهوه انار

صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد.


فال قهوه انجیر

نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.


فال قهوه انگشت

علامت یکی از عادات پنج گانه می‌باشد.


فال قهوه انگشتری

از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.


فال قهوه انگور

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید.


فال قهوه بادام

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.


فال قهوه بادمجان

غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.


فال قهوه باز

آسایش، شادی، بشارت‌دادن، رسیدن به مراد و یافتن مال.


فال قهوه ببر

دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.


فال قهوه بسته

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.