فال قهوه آب

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.


فال قهوه آب فشان

موفقیت و شادی، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.


فال قهوه آبشار

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.


فال قهوه آتش

از تصمیم‌گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.


فال قهوه آتش افروخته

نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست.


فال قهوه آتش‌فشان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.


فال قهوه آتش کوتاه

نزدیک‌شدن به مقام والاتی و در کار بسته‌اش گشایش ایجاد می‌شود.


فال قهوه آدم

اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می‌کنید.


فال قهوه آسیاب

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست.


فال قهوه آفتاب

سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد.