غذاهای ترکی، عربی از جمله غذاهای شرقی‌ها هستند و به‌علت شرایط اقلیمی کشورهای عربی زبان و ترکی زبان غذاهای این کشور ها دارای طعم، مزه و بوی فراوان هستند، شما اگر یک بار یک غذای عربی را مزه کنید هرگز آن را فراموش نمی‌کنید.