ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Helianthus annus ,Taiyo


گیاهی است یكساله و سریع‌الرشد، دارای گل‌های زردرنگ با مركز قهوه‌ای تیره كه در فصل تابستان ظاهر می‌شوند، قطر گل‌ها به ۲۰ - ۱۵ سانتی‌متر می‌‌رسد. برای ایجاد پرچین گلدار تابستان (كاشت ردیفی با فاصله ۴۰ سانتی‌متر) مناسب است. حداكثر بلندی گیاه به ۵/۱ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك سبك با زهكش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در پائیز و یا بهار امكان پذیر است.